Aug 10 2023
10.08.2023

СЪОБЩЕНИЕ – Общо събрание на сдружение „Арлекин арт“

На 10 септември 2023 година на ул. „Ген. Цимерман“ 12, от 18.30 часа ще се проведе общо събрание на сдружение „Арлекин арт“.

 

Събранието ще протече при следния дневен ред:

   1. Приемане на членове на сдружението и прекратяване на членство на осн.чл.13, ал.1,т.3 от Устава на СНЦ „Арлекин арт” /смърт на г-н Георги Петков Гунчев , бивш член на УС на сдружението/;

   2. Вземане на решение за освобождаване от членство на г-жа Галя Димитрова Тотева по лични причини;

   3. Предложение за приемане на г-жа Адриана Василева Дянкова за член на управителния съвет на сдружението за срок от пет години;

   4. Приемане на съдържателен и годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Сдружението.