Весела Цанкова

Весела Цанкова

Вокален педагог

  • Вокален педагог, артист-вокалист
  • Ръководител театрална школа
  • Завършила ШУ „Епископ К.Преславски“ – спец. „Педагогика на обучението по музика“ , „Солово пеене“