Християна Иванова

Християна Иванова

Сценарист

  • Ръководител театрална школа
  • ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ – спец. „История“