Културен обмен – гр.Прага,Чехия

  • Културен обмен – гр.Прага,Чехия

  • Участие във фестивал-конкурс „Сонячне коло”, гр.Киев-Украйна