Културен обмен и съвместен концерт с Българското училище „Звънче” в гр.Лондон, Англия

  • Културен обмен и съвместен концерт с Българското училище „Звънче” в гр.Лондон, Англия
  • Трети Международен Детски фестивал-конкурс „ Дружная планета” в гр.Дъблин, Ирландия