Културен обмен и съвместен концерт с деца и младежи от Културен дом в гр.Пирот,Сърбия