Културен обмен с „Академия за социално управление” и училище по изкуствата в гр.Москва, Русия