Културен обмен с училище по изкуствата „BAKIB” – гр.Залцбург, Австрия

  • Участие в Димитриевите празници в гр.Солун, Гърция