Представяне на България в Младежката секция на Европа в гр.Страсбург, Франция