Среща с българската общност и българското училище в Мадрид

Среща с българската общност и българското училище в Мадрид (месец ноември), гостуване със спектаклите „Легенда за Тракийските царе“ и „Женско царство“