Гостуване на българската общност и българските училища в Стояновка и Колибабовка, Молдова